Jalgtee uueks

Tagasi

 

Kord rajatud aianurgad ei õnnestu alati sellisena nagu neid esialgu planeeriti või muutub ajas piirkonna funktsioon ja tekib vajadus ümberkorraldusteks.
Just seetõttu tuli muutusteks ette võtta üks suvekööki viiv teerada koos ümbritseva istutusalaga. Rajatud oli see liiga ümarate servadega looduslikust merelihvitud paest peeneteralisele liivapadjale. Ümara serva ja vale aluse tõttu nihkusid kivid paigast isegi lihtsalt teel käies. Vesirottide ja muttide tegutsemise tõttu muutus teerada aga täiesti konarlikuks ja isegi ohtlikuks.

 
 
 
Rajamise käik
 
Uue tee pealispinnaks otsustasime kasutada teerajaga ühenduses oleva parkla kattega sama materjali ehk siis purustatud graniidi/kruusa sõelmeid. Jalgtee laiuseks planeerisime 125 cm – see on kahe inimese kõrvuti käimise minimaalne laius.
Esimese tööna tuli eemaldada vana kate ja vedada välja ebasobiva täitematerjalina kasutatud peeneteraline liiv. Süvendi sügavuseks jäi pärast põhja tasandamist umbes 15 – 20 cm. Sellise sügavuse juures on mugav äärelaudadele sobivaid kaari painutada ilma, et pinnas takistama hakkaks. Servalauaks said
sügavimmutatud lauad paksusega 22 mm. Kasutada võib ka ise tõrvaõliga kaetud saematerjali. Seejuures tuleb jälgida, et tõrvaõlis oleks tõrva kontsentratsioon vähemalt 50%.

Äärelaudadega on lihtne moodustada sujuvaid kaari ja samas hoiab serv hästi istutsala pinnase segunemise eest sõelmetega. Mida pikemad lauad, seda lihtsam on ilusaid kaari saavutada. Järsemate kaarte korral võiks tugevuse mõttes kasutada pisut paksemaid laudu. Laudade paigaldamisel kasutatakse 50 X 50 prussist lõigatud vaiu, mis olenevalt pinnasest on pikkusega ca 50 cm. Vaiade otsad teritatakse ja lüüakse maha vastavalt sellele, kuhupoole on vaja kaart painutada - kas teeraja sise- või väliskülge. Pärast laudade paigaldamist, loodimist ja kinnitamist lõigatakse vaiade väljaulatuvad otsad laua ülemisest servast 1-2 cm madalamale – nii jäävad postid hiljem katte sisse peitu. Sama kehtib servalaudade ühendamiseks kasutatavate põõnade kohta.


Tee süvendi täitsime purustatud kruusaga fraktsioonis 0-16 mm. Korraga tuleks panna 10 cm kiht kruusa, see tihendada ja seejärel teise kihina täita peaaegu laua ülemise servani, andes külgede suunas 2% kallet vihmavee kiireks ärajuhtimiseks. Pärast tihendamist jäi laua ülemise servani parasjagu 2-3 cm ruumi pealmise katte - purustatud kruusa/graniidi 4-16 mm fraktsioonise sõelmete jaoks. Ka see kiht tuleb tihendada nii, et loodud kalle säiliks. Tihendamiseks kasutasime käsitamperit, aga kasutada võib ka kergemat pinnase tihendajat, mida saab tööriista laenutustest. Kindlasti ei tohi kasutada liiga rasket tihendajat.
 
Hooldamine
 
Sõelmetega teekatte hooldamisel on kõige olulisem eemaldada langenud puulehed ja muu orgaanika, mis muidu seal kiirelt mullaks kõduneks ja nii soodsa pinnase umbrohuseemnete idanemiseks tekitaks. Väga tõhus selleks tööks on näiteks peenikeste traatpiidega reguleeritav murureha. Kui pole kasutatud väga peenikest dekoratiivkatet, saab kasutada ka lehepuhurit.
 
Mutihunnikute ja vesirotikäikude tekkimise vastu paraku on parimateks abilisteks vaid tubli kiisu või mõnes peres ka koerake. Lõksuga püüdmiseks on vaja käigud leida väljapool teerada.
 
Sellise suhteliselt lihtsa ja väikese eelarvega rajatava teerajaga saab julge pealehakkamise korral hakkama igaüks, kel vähegi soovi aias oma kätega muutusi teha.

Käesoleva lehe kõikide materjalide kasutamisel tuleb viidata allikale ja kopeerimiseks tuleb luba küsida